Yurtdışı İçin Web Tasarımı Hizmeti

Yurtdışı için web tasarımı hizmeti, oldukça yaygın bir hizmet çeşidi olup hem ülkemizdeki uzmanlar hem de yabancı uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Web Tasarımı Nedir?

Birçok kişinin aklında web tasarımı nedir ya da web tasarımı ne işe yarar sorusu bulunmaktadır. Web tasarımı; görseller ve metinlerde oluşan web sayfası içeriklerini web site ziyaretini bir düzen içerisine sunulması işlemidir. Web sitesi tasarımı, web tasarım projesi ya da web sitesi yapımı gibi tanımlar da web tasarım ile eş anlamda kullanılmaktadır.

Web tasarım yapabilmek için öncelikle projeye ihtiyaç duymaktadır. Firma, şahıs, markaya da ürün projenin esas konusunu oluşturmaktadır. Örneğin; doktor ya da diş hekimi web sitesi, firma web sitesi ile otel web sitesi ya da hastane web sitesi gibi bir ve tasarım projesidir. Buradan da anlaşıldığı üzere web tasarım kişi, kurum ya da kuruluşların tanımak amacıyla yapılan, web sitesi taraflarını kodlama, düzenleme ve internet ortamında yayınlama çalışmalarının tamamıdır. Bu çalışmaları yapan uzman kişilere web tasarımcı, web tasarımcısı ya da web mastır denmektedir. Yurtdışı için web tasarımı hizmeti, web tasarımı hizmetinin alt başlığıdır. Ülkemizde birçok ajans yurtdışı için web tasarımı hizmeti vermektedir.

Web Tasarımı Nasıl Yapılmaktadır?

Yurtdışı için web tasarımı hizmeti nasıl yapılmaktadır sorusu kişilerin aklında bulunmaktadır. Bir web sitesi yayınlanmadan önce birçok aşamadan geçmektedir. Bu aşamalar sırasıyla; projenin belirlenmesi, kurumsal kimlik çalışması, grafik tasarım çalışması, web sayfalarını kullanması, içerik yönetim sistemi entegrasyonu, web sitesini test süreci ve web sitesinin yayınlanması şeklindedir.

Projenin belirlenmesi; en önemli konudur. Proje belirlenirken ihtiyaçlar gözünde bulundurulmaktadır. Web sitesinin yapılış amacı, kişi veya kurumu tanıtmak olabildiği gibi firmanın ticari faaliyetleri ön plana çıkarmakta olabilmektedir. Bu noktada kapsamda rakip firmanın incileri yapılmalıdır. Proje belirlenirken web site yapılış amacı ve web sayfasını içeriklerin neler olacağı netlik kazandırılmalıdır.

Kurumsal kimlik çalışması; web tasarım projesi hayata geçmeden önce tamamlaması gereken çalışmalardandır. Örneğin; firma logosu kurumsal kimlik çalışması bir bölümüdür. Website için kullanılan renkler firmanın kurumsal renkleri ile doğru orantılı olmalıdır ve logo, renk, slogan gibi kurumsal kimlik ögeleri ve bizim de kulağına en önemli unsurlardır.

Grafik tasarım çalışması; kurumsal kimlik çalışmaları esas alınmaktadır. Piksel tabanlı resimli fotoğraf düzenleme programları kullanılarak web sayfaları görsel tasarım yapılmaktadır. Web sayfalarında kullanılacak resim bir fotoğraf, grafik gibi görselleri özenle hazırlanarak uygun ve doğru yerlerde konumlandırılarak kullanılmalıdır.

Web sayfası kodlaması; bu süreçte çeşitli program dilleri kullanmaktadır. Google, Mozilla, Opera ya da İnternet Explorer gibi internet aracılığını web sitelerini görüntüleyebilmeleri için web sayfalarını bu dillerle kullanması gerekmektedir. Grafik tasarımı, web sayfaları kodlaması ve web sayfası içerik oluşturma sonucunda web sitesine gelen yapısı ve görünümünü ortaya çıkarmaktadır.

Web sitesini test süreci; tasarım çalışmaları doğru şekilde yapılıp yapılmadığını gösteren bir süreçtir. Eksik ya da fazla yapılan çalışmalar belirlenmektedir. Web sitesini bulunması gereken ancak gözden kaçan detaylar olabilmektedir. Bu bazen teknik bir konu bana bir görsel ya da metin odaklı içeriklerle ilgilidir. Test aşamalarında web sayfalarını görsel durumu, mobil cihazlardaki görünümü, sayfa açılış hızları gibi konular üzerine gerekli kontroller gerçekleştirilmektedir.

Son olarak web sitesinin yayınlanmasında ifade edilecek farklı konular bulunmaktadır. Ancak en basit anlatım ile bir web tasarım projesi bu süreçlerden geçmekte kapsamlı ve detaylı çalışma sonucunda web sitesi yayına hazırlanmaktadır. Son adım ise bu yayını yayınlamaktır. Yurtdışı için web tasarımı hizmeti, düzgün web sitesi tasarımı ile mümkün kılınmaktadır.

Web Tasarımı Unsurları Nelerdir?

İyi bir yurtdışı için web tasarımı hizmeti için unsurlara dikkat etmek gerekmektedir. Bir web tasarımında web sitesinin kalitesini belirleyen önemli hususlar bulunmaktadır. İlk etapta görsel olarak dikkat çeken unsurlar yanında içerik, özgürlük ve güvenlik gibi notlar web sitesine kalite katmaktadır. Projelendirme, grafik tasarım, kodlama, entegrasyon ve test işlemleri sonrası ve tasarımı tamamlanmaktadır. Web tasarımı nedir denildiği zaman web siteden oluşturma süreci olarak açıklanabilmektedir.

Bu unsurlar dendiği zaman ilk akla gelen konu düzendir. Düzen; web sitesinde kullanılan grafik mi metinlerin gözü yormayacak olmadığı belli bir düzende sıralanmasıdır. Aranılan bilgi hızlıca ulaşmada düzen oldukça önemlidir. Bu özellik kullanıcıların web sitesinde kalma süresini uzatmaktadır.

Renk; bu konudaki yapılan seçim her ne kadar isteye bağlı olsa da, tercihler marka imajını kurumsal kimliği yazdan eklerden yanıt seçilmelidir.

Grafikler; sayfanın açılma hızını olumsuz etkilemeyecek grafikler; fotoğrafları simgeler kullanılması çok önemlidir.

Fontlar; yazı tipleridir. Ayrıca fontlar web sitesi tasarım kalitesinde oldukça etkili bir unsurdur. Hatta birçok web tarayıcısı yazı tiplerini kaliteli bir biçimde görüntüle bilmektedir.

Web Tasarımı Uzmanı

Sıra dışı tasarımlar yaparak müşteri çekmeye çalışan ve tasarım uzmanı başta göreve sorumlulukları bulunmaktadır. Şirket veya şahıs adı web sayfaları tasarlamak, tasarlamış olduğu web sayfaları güncelliğini korumak, web sayfalarını güvenlikleri tehdit etmek veya yine sürmek başlıca görevleri arasındadır. Yine birimlerden gelen talepler doğrultusunda tasarladığı ya da tasarımı web sayfalarını sıklıkla güncellemek, web sayfaları için içerik tanımlamak, içek sonunda nehir eğitimler sunmakta ve tasarım uzmanının görevleri arasındadır.

Ayrı yeni trendleri takip etmek, ve standartları öğrenmek uygulama yapmak, sosyal medya görselleri tasarlamak ve düzene koymakta ve tasarım uzmanının görev ve sorumlukları arasında yer almaktadır.

Web tasarım uzmanı olmak için üniversitede mühendislik fakültelerinde bulunan yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerden mezun olma şartı söz konusudur. Yurtdışı için web tasarımı hizmeti, web tasarımı uzmanları tarafından verilmektedir.