Yurtdışına Görsel Tasarım Hizmeti

Yurtdışına görsel tasarım hizmeti veren birçok firma, ülkemizde işe başlayıp sonrasında dünya çapına açılmıştır. 

Görsel Tasarım Nedir?

Görsel tasarım, bir iletiyi veya mesajı görsel veya yazım yoluyla, belirlenen amaç ve hedef doğrultusunda geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yapılan görülebilir herhangi bir düzlemde, iki boyutlu olarak ya da üç boyutlu olarak yapılırlar. Yurtdışında görsel tasarım hizmeti veren kişi ve kurumlar logo, amblem, afiş, billboard, reklam, kitap, dergi, gazete, animasyon, film tasarımı, ambalaj ve paketleme gibi yaratıcılık gerektiren tasarımları oluştururlar ve sitelerinde insanların hizmetine sunarlar.

Sanayi Devriminden itibaren iletişim ihtiyaçlarına kendiliğinden yanıt veren görsel tasarım, seri üretim ile etkileri büyüyen tüketici toplumlarına pazarlamak için icat edildi diyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında, görsel tasarımın reklamcılık sektörüne hizmet etmekte olan yaratıcı bir faaliyet olması anlamına gelebilir. Bu tam bir tanım oluşturmamaktadır, ancak herhangi bir görsel tasarımın tek ve en önemli yönü olan iletişimi aydınlatmasıdır.

Görsel Tasarım Uzmanı Nedir?

Yurtdışına görsel tasarım hizmeti verilirken düşünceleri ve mesajları görsel olarak ve metinsel içerikle tasarlamak gerekmektedir. Bu görev içinse görsel tasarım konusunda eğitim almış ve uzmanlaşmış kişiler görevlendirilir. Belli bir amaç doğrultusunda tasarım yapan ve bu işte eğitimiyle, tecrübesiyle beraber profesyonelleşen kişilere görsel tasarım uzmanı denir. Görsel tasarımcılar, fikirleri yaratmak ve üretkenlik konusunda hünerlerini geliştirmiş kişilerdir. Bir görsel tasarımcıdan beklenen en önemli faaliyet, önceki tasarımlara benzemeyen orijinal bir tasarım ortaya koymasıdır.

Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım bölümlerinden mezun olmuş kişiler görsel tasarım uzmanı olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca bu bölümlerle ortak dersleri bulunan öğrenciler ve bu meslek dalı ile ilgili 2 ya da 4 yıllık fakültelerden çeşitli bölümlerden mezun olan öğrenciler de görsel tasarım uzmanı olarak çalışabilmektedir. Endüstriyel desenler, fizik, matematik, geometri gibi temel olarak alınması gereken derslerin yanı sıra ham madde, statik, dinamik, sanat tarihi gibi dersleri ve ayrıca 3D Studio Max, 3D Tasarım ve Modelleme, Adobe After Effects, Adobe Illustrator ve Adobe Photoshop gibi popüler tasarım uygulamalarının da eğitimini başarılı şekilde vermiş olmaları gerekmektedir.

Görsel Tasarım Uzmanı Ne İş Yapar?

Yurtdışına görsel tasarım hizmeti veren şirketler için görsel tasarım uzmanları nitelikli ve işinde profesyonelleşen kişiler olmak durumundadır. Yaptıkları faaliyetler önemli işler olup, insanların gözlerine hitap eden ve tamamen kendilerine has yani orijinal tasarımlar olmak zorundadır. Birçok önemli görevi bulunan görsel tasarım uzmanının başlıca yapması gereken işler vardır. Uzmanın yapmış olduğu tasarımı basım sürecinden itibaren test ve yayım sürecine kadar kendi elleriyle götürür ve o görevi sonuçlandırır.Sorumluluğuna aldığı web siteleri için yeni nesil orijinal tasarımlar oluşturur ve e-ticaret alanında da müşteri olan kişilerin bu tasarımlara kolayca ulaşabilmesini sağlar. Fotoğraf veya film çekimlerinde bir sanat yönetmenin üstlendiği görevleri üstlenerek tüm süreci takip eder ve aynı zamanda denetler.

Tasarımın yayınlanacağı ve kullanılacağı her türlü platformlar için kendisini geliştirir. Web tasarım uzmanı olmak isteyen kişilerin yaratıcılık yönlerinin güçlü olması ve detaylara dikkat ederek özenli çalışması gerekir. Yurtdışına görsel tasarım hizmeti veren kurumlar için en önemli şeylerden biri, uzmanın ürettiği ve görsele döktüğü bir fikri tüketicilere iletmek için her müşteriye uygun yeni yaklaşımlar getirmeli ve müşterilerle sürekli iletişim içinde olması gerekir. İşleri gereği müşterilerle ve kuruluşların diğer departmanlarıyla iletişim içinde olmaları gerektiği için iyi derecede sözlü iletişime sahip olmaları ve insanların dikkatini kendisine çekerek ikna edici bir şekilde iletişim kurması gerekir.

Görsel Tasarım Ögeleri ve İlkeleri

Yurtdışında görsel tasarım hizmeti veren şirketler için görsel tasarım ögeleri ve ilkleri dikkat edilmesi gereken bir husustur. Çünkü ögeler ve ilkeler, görsel tasarımı herhangi bir görsel tasarımdan veya sanat eserindeki ayrıştırılabilecek ve tanımlanabilecek önemli bileşenlerdir.

Görsel tasarım çalışmasının yapı taşlarını oluştururlar ve etkili çok çeşitli ifade güçleri vardır. Başka bir deyişle bir tasarım veya sanat eseri yaratabilmek için kullanılan önemli ögelerdir. Görsel tasarım ögeleri, bir yemeğin pişirilmesinde kullanılan yumurta, süt ve un malzemeleri gibidir, ya da çivi, tahta ve tuğla gibi bir inşa etmek için kullanılan malzemeler gibidirler. Bu ögeler olmazsa olmazlardandır. Onlar olmadan tasarım ve sanat eseri yaratılamaz gibi bir şeydir. Görsel tasarım ögelerini şöyle sıralayabiliriz: Nokta, çizgi, doku, şekil, biçim, espas, renk.

Yurtdışında görsel tasarım hizmeti veren şirketler için ögeler kadar ilkelerde çok önemli bir görsel tasarım konusudur. Görsel Tasarım İlkeleri; bir amaç için çizgi, renk, doku gibi ögelerin yanında tasarım ilkelerinin de katkısıyla organize şekilde düzenlemesidir. Bu disiplin, insanın görme sürecinden önce görsel parçaları topladığı, bunları birleştirerek toplu halde görülen bir somut nesne haline getirdiği düşüncesinden yola çıkarak görmenin daha en başından başlayarak düzenlendiğini, yani bir düzenleme (Gestalt) olduğunu ileri sürmüştür.

Görsel algılamayı açıklayan Gestalt teorisinin temelinde bulunan, “bütün olarak sunulan tasarım, kendisini oluşturan parçaların toplamından daha anlamlıdır” ilkesi yer almaktadır. Şekil, biçim, boyut, renk, doku ya da değer gibi görsel tasarım özellikleri paylaşan olgular izleyicinin aklında bütün olarak birbirine ait olarak algılanır. Algı, bir örgütleşme olayı olup, gelen duyular derlenip, toparlanıp, organize şekilde bir araya getirilerek anlamlı hale sokulur.

Yurtdışında görsel tasarım hizmeti, tasarım alanının güvenilir bir kaynağı olarak bilinen Gestalt algı kuramının karmaşıklık paradigmasındaki kavramsal ve geometrik olgulardaki gelişmelerden ne ölçüde etkilendiği görülmüştür. Bu gelişmelerin algı ve sezgisel sistemlerine olan etkilerini araştırmak için tasarlanmış, basitten zorluğa doğru uzanan emirlerle yürütülen araştırmalarda kapanma ve parça-bütün arasındaki yoğun ilişki gibi niteliksel Gestalt ilkeleri test edilmiştir.